STATISKE MIKSERE

Fluitec - Logo/Hjemmeside

Fluitec produserer statiske miksere til en rekke formål. Statiske miksere blir idag, satt inn på de fleste kjemiske områder. Karakteristisk for en statisk mikser, er at det er bare de flytende stoffene og gassene som beveger seg. I motsetning til dynamiske miksere, skjer det ingen omrøring, men mediene som skal mikses, presse inn i et mikserør hvor Fluitec mikseelementene befinner seg. 

Statiske miksere kan generelt settes inn i følgende bruksområder:

  • miksing av pumpebare, flytende stoffer
  • dispergering og emulgering av stoffer, som i hverandre er uoppløslige
  • miksing av reaktive stoffer
  • miksing og homogenisering av plastsmelte
  • gass/flytenede - kontaktmiks
  • miksing av gasser
  • varmeutveksling fra viskøse medier